De federatie

De Brusselse Federatie voor Stedenbouw

De BFS heeft als doelstelling al haar leden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en een transdisciplinair debat te houden over de stad, en dit met het oog op het promoten van een pluralistische, innovatieve en duurzame visie van de Brusselse Metropool bij de verschillende openbare en private spelers uit de stedenbouwkundige en vastgoed sector.

Opgericht in 1976, onder de juridische vorm van een v.z.w., verenigt de federatie afgevaardigden uit de openbare sector, studieburelen, de bouw- en vastgoed sector, de academische sector en de politieke wereld voor een harmonieuze ontwikkeling van de Brusselse Metropool.

Meerdere evenementen worden voor onze leden georganiseerd.

Word lid van de Federatie
 • Studiereizen

  Door projecten te bezoeken en de plaatselijke spilfiguren te ontmoeten, laten deze studiereizen toe de stedenbouwkundige strategieën en de vastgoedontwikkeling te ontdekken in andere steden met gelijkaardige uitdagingen.

 • Conferenties
  & debatten

  Gericht op stedenbouwkundige problemen eigen aan de Brusselse Metropool, bieden deze paneldiscussies de gelegenheid de verschillende meningen hieromtrent aan de oppervlakte te brengen en ermee in confrontatie te gaan.

 • De Gouden Regels van de Stedenbouw

  De Gouden Regels zijn bedoeld om merkwaardige werken zoals stedelijke complexen of verwezenlijkte openbare ruimtes te belonen, en de aandacht van de burgers te vestigen op hun voorbeeldigheid.

Mevrouw, Mijnheer, Beste leden,

 

Dat de horizon van dit nieuwe jaar 2017 moge rijmen op passie, energie en realisatie !

2016 is een rijk jaar geweest aan evenementen voor de BFS : de studiereis in juni naar Warschau, de kick-off cocktail van 8 september, alsook de grote conferentie van 23 september.

Voor 2017, hebben wij een rijkgevuld programma in petto : in juni hebben wij nl de studiereis naar Marseille, in september de prijsuitreiking van de Gouden Regels van Stedenbouw, en in november een conferentie-debat over het thema « Een nieuwe manier van wonen ». De BFS organiseert eveneens andere activiteiten in samenwerking met CUB-FUP, ULI, BVLT en ARIB, waarvan u op de hoogte zal gebracht worden in de loop van het jaar.

Al deze evenementen uit het verleden en voor de toekomst zijn te vinden op de internet site www.fbu-bfs.be

Zoals onze statuten het vermelden, zal de deelname aan de voorgestelde activiteiten van onze federatie enkel mogelijk zijn mits betaling van een jaarlijks lidgeld. Ook, zoals elk jaar en voor de goede werking van onze federatie, stellen wij het op prijs om uw lidmaatschap voor een periode van één jaar aan te gaan.

Onze Raad van Bestuur van 19 december 2016, heeft het jaarlijks lidgeld bepaald op 500,00 euros voor publieke of privé organisaties en op 100,00 euros voor individuelen voor de periode van 1/01/2017 tot 31/12/2017. Deze zal u een bevoorrechte toegang geven aan onze verschillende activiteiten alsook aan de voordelen aan de evenementen georganiseerd in samenwerking met de CUB-FUP, ULI, BVLT, ARIB …. Als effectief lid van de vzw, zal u uitgenodigd worden om onze jaarlijkse Raad van Bestuur bij te wonen die zal plaatsvinden in juni.

Uw lidmaatschap 2017 is heel kostbaar om met al de sectoren te kunnen voortzetten, de wilskracht om de stedenbouw van kwaliteit te verdedigen.

Wij danken u om de betaling voor 31/03/2017 te willen uitvoeren conforml de gegevens op het lidmaatschap document in bijlage.

Wij hopen u als nieuw of terugkerend lid te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

 

Voor de Raad van Bestuur

Guillaume van der Vaeren

Voorzitter

Contacten