De federatie

De Brusselse Federatie voor Stedenbouw

De BFS heeft als doelstelling al haar leden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en een transdisciplinair debat te houden over de stad, en dit met het oog op het promoten van een pluralistische, innovatieve en duurzame visie van de Brusselse Metropool bij de verschillende openbare en private spelers uit de stedenbouwkundige en vastgoed sector.

Opgericht in 1976, onder de juridische vorm van een v.z.w., verenigt de federatie afgevaardigden uit de openbare sector, studieburelen, de bouw- en vastgoed sector, de academische sector en de politieke wereld voor een harmonieuze ontwikkeling van de Brusselse Metropool.

Meerdere evenementen worden voor onze leden georganiseerd.

Word lid van de Federatie
 • Studiereizen

  Door projecten te bezoeken en de plaatselijke spilfiguren te ontmoeten, laten deze studiereizen toe de stedenbouwkundige strategieën en de vastgoedontwikkeling te ontdekken in andere steden met gelijkaardige uitdagingen.

 • Conferenties
  & debatten

  Gericht op stedenbouwkundige problemen eigen aan de Brusselse Metropool, bieden deze paneldiscussies de gelegenheid de verschillende meningen hieromtrent aan de oppervlakte te brengen en ermee in confrontatie te gaan.

 • De Gouden Regels van de Stedenbouw

  De Gouden Regels zijn bedoeld om merkwaardige werken zoals stedelijke complexen of verwezenlijkte openbare ruimtes te belonen, en de aandacht van de burgers te vestigen op hun voorbeeldigheid.

In het belang van de goede werking van onze federatie, nodigen wij u uit om bij ons aan te sluiten als lid door het formulier in te vullen download hier. Uw lidmaatschapsbijdrage voor 2023 is zeer waardevol om verder met alle sectoren een kwaliteitsvolle stadsplanning te verdedigen.

Contacten